Algemene voorwaarden

  1. Taxatie van een registergoed is het beoordelen van de waarde naar tijd, ligging en plaats en beoogt geen bouwkundig rapport te zijn.
  2. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht, tenzij anders is overeengekomen. Het rapport bevat naam opdrachtgever, omschrijving van het getaxeerde, naam eigenaar, kadastrale gegevens, waardeoordeel, soort object, bijzondere omstandigheden, doel van de taxatie, datum van de taxatie, de naam en de gegevens van de taxatie.
  3. De taxateur aanvaardt alleen verantwoordelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever, niet tegenover derden.
  4. De opdrachtgever is de courtage verschuldigd, zodra het taxatierapport is afgeleverd.
  5. Het is niet zonder meer mogelijk een aangevraagde taxatie te annuleren. In verband met de beoogde snelle afhandeling van de taxatieaanvraag worden onmiddellijk na het in behandeling nemen van de aanvraag kosten gemaakt (zoals kadaster). Mocht u desondanks willen annuleren, stelt u ons hiervan dan zo spoedig mogelijk via email op de hoogte. In het algemeen worden per annulering € 40,- excl. BTW in rekening gebracht.
  6. Indien het eigendombewijs moet worden opgevraagd is er een aanvullend tarief van toepassing. Dit tarief is € 15,- voor het opvragen van dit bewijs.
  7. Indien het taxatierapport voor een financiering onder NHG nodig is dan moet er door de taxateur een bodemonderzoek worden opgevraagd bij de gemeenten. De kosten kunnen variëren van € 30,- tot € 80,- afhankelijk van de gemeente. De kosten hiervan worden aan u doorberekend.